ESPA Banner
LEON Materials logo

1. Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα προϊόντα από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Ι. ΜΑΡΙΟΣ» (στο εξής «Επιχείρηση») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού αρ. 72, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 125960004000 Α.Φ.Μ. 119893998, τηλέφωνο επικοινωνίας 00302310.523650, e-mail info@leonmaterials.gr. Η Επιχείρηση σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της www.leonmaterials.gr (στο εξής «site»). Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Πωλήσεων εφαρμόζονται ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος του προϊόντος που εσείς αγοράζετε (στο εξής «Χρήστης» ή «Πελάτης» ή «εσείς» ή «σας»). Ειδικότερα:

2. Γενικά

Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων που αναγράφονται κατωτέρω καθώς και των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συναλλαγή μέσω του site. Ειδικότερα:

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του site, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός.

Για να προβείτε σε συναλλαγή μέσω του site, δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού αλλά μπορείτε να την πραγματοποιήσετε και σαν απλός επισκέπτης. Εάν ωστόσο επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού, ισχύουν όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης. Επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται εκεί, προκειμένου να προβείτε σε συναλλαγή θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, πλήρη διεύθυνσή σας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Το σύνολο των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα εισάγετε σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου αγοράς, επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνον εσείς, καθώς όλη η επικοινωνία για τη συναλλαγή σας θα διεξαχθεί μέσω του e-mail αυτού.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν πρόδηλα σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site. Παρακαλούμε, εφόσον διαπιστωθεί από μέρους σας ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας αυτού, να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε την εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία σας σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος. Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να απεικονιστούν με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων μας. Ωστόσο, καθώς οι οθόνες των υπολογιστών ποικίλλουν και οι ρυθμίσεις των μέσων απεικόνισης ορίζονται και προσαρμόζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή χρήστη, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η απεικόνιση των χρωμάτων στην οθόνη σας θα είναι απόλυτα ακριβής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κάποιο προϊόν της παραγγελίας σας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου αφού πρώτα συμπληρωθεί και αποσταλεί η σχετική φόρμα που υπάρχει στο site υπό την ενότητα «Kαλάθι αγορών», πατώντας πάνω στο εικονίδιο «Ολοκλήρωση Παραγγελίας και Πληρωμή», αφού πρώτα δοθεί συναίνεση επιλέγοντας το εικονίδιο «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν την υποβολή της παραγγελίας του, έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών: i. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στο site. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί την παραμικρή αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω. ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιχείρησης. iii. Της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων όπως αναφέρονται στο site είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος στο site δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, με οποία βαρύνεται ο Πελάτης, ο οποίος φέρει και τη σχετική ευθύνη σύναψης ξεχωριστής συμφωνίας με εταιρία μεταφορών της επιλογής του η οποία διατηρεί αποθήκες στη Θεσσαλονίκη. iv. Των ρυθμίσεων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα στην εταιρία μεταφορών την οποία έχει επιλέξει ο Πελάτης, καθώς και της πολιτικής που εφαρμόζει η Επιχείρηση για την αντιμετώπιση των παραπόνων. v. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Επιχείρηση, σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης. vi. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, της πληροφορίας ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης. vii. Της ύπαρξης ευθύνης της Επιχείρησης για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. viii. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Επιχείρηση αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Ο Πελάτης, υποβάλλοντας την παραγγελία του, αναγνωρίζει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

3. Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή και υπάρξει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η οποία σας αποστέλλεται με e-mail. Υποχρεούστε να ελέγξετε την ανωτέρω Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε αμέσως την Επιχείρηση μέσω αποστολής email στο info@leonmaterials.gr (το αργότερο εντός 24 ωρών από τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται εκεί θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης μεταξύ σας και της Επιχείρησης. Μόλις η παραγγελία είναι έτοιμη για παράδοση στην εταιρία μεταφορών που έχετε επιλέξει, θα ενημερωθείτε με τον ίδιο τρόπο.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς άλλη προειδοποίηση, να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, παραγγελίες – αγορές προϊόντων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζονται.

4. Διαθεσιμότητα

Η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα, ή μη, και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Επιχείρηση ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας. Η Επιχείρηση δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι τυχόν σε προσφορά ή εάν οι παραγγελθείσες ποσότητες είναι ασυνήθιστα μεγάλες. Η Επιχείρηση δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να μην αποδεχθεί παραγγελία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ιδίως εάν προϊόν για το οποίο υποβλήθηκε η σχετική παραγγελία πωλήθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει άλλο απόθεμα προς διάθεση. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, επιστρέφεται άμεσα το τίμημα που καταβλήθηκε.

5. Τρόποι πληρωμής

Η Επιχείρηση, θέλοντας να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικτυακές σας αγορές, σας προσφέρει τους εξής τρόπους πληρωμής:

  • μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας Visa, MasterCard, Maestro, Diners, American Express. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού,
  • με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Επιχείρηση με όνομα δικαιούχου «ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Ι. ΜΑΡΙΟΣ» στην τράπεζα Alpha Bank, IBAN: GR0501407030703002320003830, BIC: CRBAGRAA. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο με το οποίο έγινε η παραγγελία, καθώς και τον αριθμό παραγγελίας που εμφαίνεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, σε άλλη περίπτωση υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης με ενδεχόμενο να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί η παραγγελία σας. Τα έξοδα συναλλαγής βαρύνουν εσάς. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης της αγοράς. Ελέγχουμε καθημερινά το λογαριασμό μας, ωστόσο η πληρωμή σας μπορεί να καθυστερήσει να εμφανιστεί 1-2 εργάσιμες ημέρες. Μόλις λάβουμε την πληρωμή θα σας ενημερώσουμε με e-mail. Επισημαίνουμε ότι η παραγγελία στην περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου πληρωμής, δεν ολοκληρώνεται πριν την αποστολή από την Επιχείρηση e-mail περί λήψης πληρωμής κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η πώληση δεν ολοκληρώνεται και η Επιχείρηση καμία υποχρέωση δεν φέρει,
  • μέσω PayPal. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, θα ανακατευθυνθείτε στην ασφαλή ιστοσελίδα συναλλαγών PayPal www.paypal.com, όπου θα έχετε την επιλογή είτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα PayPal λογαριασμό σας είτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας χωρίς να διαθέτετε λογαριασμό PayPal.

Η Επιχείρηση, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, δεν έχει καμία πρόσβαση, δεν μπορεί και δεν παρακρατά οποιοδήποτε στοιχείο και δεδομένο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής στην οποία προβαίνετε και δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιείτε. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα γίνει δόλια χρήση της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας στο PayPal, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματός σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα ή στο PayPal.
Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

6. Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται στη διεύθυνση που δηλώνετε στη σχετική φόρμα παραγγελίας και αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, μέσω εταιρίας μεταφορών της αποκλειστικά δικής σας επιλογής, με την οποία και υποχρεούστε να έχετε έρθει σε συμφωνία και τα στοιχεία της οποίας πρέπει να συμπληρώσετε. Η εταιρία μεταφορών πρέπει να έχει αποθήκες στη Θεσσαλονίκη στις οποίες και θα παραδώσουμε τα προϊόντα σας. Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των προϊόντων από την Επιχείρηση προς την εταιρία μεταφορών και μόνον βαρύνουν εμάς. Η Επιχείρηση φέρει το σχετικό κίνδυνο έως την παράδοση στην εταιρία μεταφορών που έχετε επιλέξει, οπότε και μετατίθεται σε εσάς. Επιδιώκουμε την παράδοση των προϊόντων στην εταιρία μεταφορών της επιλογής σας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Οι παραγγελίες που γίνονται από Παρασκευή μετά τις 14:00 καθώς και το Σαββατοκύριακο και αργίες επεξεργάζονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυτό σε απόθεμα, και με την επιφύλαξη της παραγγελίας που εξοφλείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οπότε η προθεσμία ξεκινά από την επομένη που θα λάβετε e-mail λήψης την πληρωμής. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης της παράδοσης των προϊόντων στην εταιρία μεταφορών της επιλογής σας λόγω α) ανωτέρας βίας, β) έλλειψης διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες, γ) παραγγελίας προϊόντος με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, θα ενημερώνεστε με σχετικό e-mail προκειμένου να δηλώσετε εάν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην ολοκληρωθεί, σας επιστρέφεται ολόκληρο το τίμημα.
Ο χρόνος και το κόστος παράδοσης των προϊόντων από την εταιρία μεταφορών της επιλογής σας προς εσάς είναι ζήτημα της συμφωνίας σας με την εταιρία που έχετε επιλέξει. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στην εν λόγω συμφωνία και η υποχρέωσή της απέναντι σας εξαντλείται με την παράδοση των προϊόντων στην εταιρία μεταφορών μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων.

7. Ακύρωση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε όπως το δηλώσετε άμεσα. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας έως ότου αυτή παραδοθεί από την Επιχείρηση στην εταιρία μεταφορών που έχετε δηλώσει, επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail info@leonmaterials.gr. Ακύρωση παραγγελίας που αφορά προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή σαφώς εξατομικευμένα δεν γίνεται.
Αν ακυρωθεί η παραγγελία σας, η διαδικασία επιστροφής του αντίστοιχου ποσού που τυχόν καταβλήθηκε ξεκινά άμεσα από εμάς.

8. Επιστροφή Παραγγελίας

Μπορείτε να επιστρέψετε ή να ζητήσετε αντικατάσταση των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιοδήποτε λόγο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και υπαναχώρησης α) σε περίπτωση που πρόκειται για σφραγισμένο προϊόν το οποίο έχει αποσφραγιστεί, β) σε περίπτωση που πρόκειται για προϊόν το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε δώσει ή το οποίο έχει εξατομικευτεί, γ) σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης του, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με άλλα στοιχεία, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση προβλέπεται από το άρθρο 3ιβ ν.2251/1994.
Για να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε ένα προϊόν, θα χρειαστεί να συμπληρώστε τη σχετική Φόρμα Επιστροφής ( leonmaterials.gr/forma-epistrofis-proionton ). Θα επιβεβαιώσουμε εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβουμε.
Η επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλατε για την αγορά του προϊόντος γίνεται με την ίδια μέθοδο με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά, εντός 14 ημερολογιακών ημερών και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του προϊόντος. Σας επιστρέφεται το ποσό της αξίας του προϊόντος. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει εσάς και γίνεται μέσω εταιρίας μεταφορών της επιλογής σας. Η Επιχείρηση δεν φέρει το σχετικό κίνδυνο για την επιστροφή των προϊόντων.
Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί απευθείας στη διεύθυνση της Επιχείρησης, Βαμβακίδης I. Μάριος, Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού αρ. 72, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627, και όχι στις αποθήκες του μεταφορά, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπαναχώρησης. Εάν δεν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Επιχείρηση δύναται να μην αποδεχθεί την επιστροφή. Η καταβολή των χρημάτων ολοκληρώνεται έπειτα από την επιστροφή του προϊόντος και τον έλεγχο της καλής του κατάστασης και ακολουθείται από επιβεβαιωτικό email επιστροφής χρημάτων. Η ευθύνη για ζημία ή απώλεια κατά την επιστροφή του προϊόντος στην Επιχείρηση βαρύνει τον πελάτη.
Σε περίπτωση που υπαναχωρήσετε, προτού παραδοθεί η παραγγελία σας και παρά ταύτα αυτή παραληφθεί, πρέπει άμεσα να επιστρέψετε το προϊόν στην Επιχείρηση ακριβώς στην κατάσταση που παρελήφθη, μη ανοιγμένο και αχρησιμοποίητο.
Το επιστρεφόμενο ή προς αντικατάσταση προϊόν, πλην των ως άνω ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, πρέπει να είναι στην ίδια άριστη κατάσταση που παρελήφθη, συνοδευόμενο από το παραστατικό που έχει εκδοθεί, στην πλήρη αρχική του συσκευασία, χωρίς σκισίματα και φθορές, με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας, αχρησιμοποίητο και μη επεξεργασμένο. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου.

9. Μεταβολή όρων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

10. Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων στο info@leonmaterials.gr. Η Επιχείρηση μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

11. Διάφορα

Οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και εσάς και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Επιχείρησης να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Όροι χρήσης

Ποιοι είμαστε

Το www.leonmaterials.gr (στο εξής «site») αποτελεί ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Ι. ΜΑΡΙΟΣ» (στο εξής «Επιχείρηση») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού αρ. 72, Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 125960004000 Α.Φ.Μ. 119893998, τηλ. επικοινωνίας +2310.523650, e-mail info@leonmaterials.gr. Η περιήγηση και χρήση του συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων που περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίοι μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπουν και ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Επιχείρηση. Εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή για συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες, είναι πιθανόν να εφαρμόζονται περαιτέρω όροι, επιπλέον των παρόντων. Εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβασή σας στο site.

Πρόσβαση – Δημιουργία Λογαριασμού

Για την πρόσβαση στο site δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη δημιουργία λογαριασμού. Εάν ωστόσο επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό, τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail σας και ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης. Αμέσως μετά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, θα σας αποσταλεί e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας. Το σύνολο των στοιχείων αυτών επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία καλείστε να συναινέσετε, μαζί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνον εσείς. Όπως και η απλή περιήγηση στο site, έτσι και η δημιουργία λογαριασμού, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η πρόσβαση στο site επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται εάν για οποιοδήποτε λόγο το site μείνει εκτός λειτουργίας.
Αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσετε ποιος χρησιμοποιεί το site μέσω της σύνδεσής σας είστε εσείς.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο που αναρτάται στο site, στο σύνολό του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης ή τρίτων οι οποίοι έχουν δώσει σχετική άδεια στην Επιχείρηση. Η εμφάνιση τυχόν εμπορικών ονομασιών, λογοτύπων, σημάτων και εν γένει γνωρισμάτων στο site δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους, αντίθετα αυτά προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στο περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, των σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των ονομάτων κ.α. με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ρητά απαγορεύεται.

Όροι και μεταβολές

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του site λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η Επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο site.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης, δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή στην Επιχείρηση ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από οποιοδήποτε λόγο που τυχόν θα υποστείτε εσείς ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του site. Επίσης, η Επιχείρηση, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν το site.

Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης info@leonmaterials.gr. Η Επιχείρηση μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

Διάφορα

Οι Όροι Χρήσης, οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και εσάς και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Επιχείρησης να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το www.leonmaterials.gr (στο εξής «site») αποτελεί ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Ι. ΜΑΡΙΟΣ» (στο εξής «Επιχείρηση») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού αρ. 72, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125960004000 Α.Φ.Μ. 119893998, τηλ. επικοινωνίας +2310.523650, e-mail info@leonmaterials.gr. Η περιήγηση και χρήση του site συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή και σαφή αποδοχή και συναίνεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Επιχείρηση, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και κάθε μεταφορά δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Αναγνώριση χρήστη – Δεδομένα που συλλέγουμε

Προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία επιτρέπεται μόνον εάν είστε άνω των 18 ετών, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Ειδικότερα, θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το e-mail σας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης (password). Μετά την καταχώρηση του password, αυτό κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα ηλεκτρονικά συστήματα της Επιχείρησης προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο μόνος που γνωρίζει το password είστε εσείς και πρέπει να μεριμνήσετε για τη διατήρηση της μυστικότητάς του. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του password, πρέπει να προβείτε στην άμεση, έγγραφη ειδοποίηση της Επιχείρησης. Επίσης, εάν επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου αγοράς, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα σχετικά στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, δραστηριότητα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.).
Προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού υλικού (newsletters) θα ζητηθεί μόνον το e-mail σας.
Η Επιχείρηση δεν έχει καμία πρόσβαση, δεν μπορεί και δεν συλλέγει οποιοδήποτε στοιχείο και δεδομένο πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας ή λογαριασμού Paypal. Σε περίπτωση επιστροφής τιμήματος το οποίο έχει εξαρχής πληρωθεί με κατάθεση ή έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, κρατάμε τα στοιχεία του λογαριασμού τον οποίο δηλώνετε και στον οποίο επιθυμείτε να πιστωθεί το τυχόν επιστρεφόμενο ποσό.
Η Επιχείρηση με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες σας. Από την πλευρά σας εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε στην Επιχείρηση.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο. Κάνουμε χρήση των στοιχείων και του e-mail σας, προκειμένου να (i) ολοκληρωθεί η σύμβαση πώλησης ή η επιστροφή του τιμήματος, (ii) επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα που καταχωρούνται και αναρτώνται στο site, (iii) σας αποστείλουμε ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα – newsletters, (iv) κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, (v) μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες, (vi) τηρούμε τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

Δικαιώματα που έχετε

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για περιορισμό της επεξεργασίας ή για αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και για φορητότητα των δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@leonmaterials.gr. Σε μία τέτοια περίπτωση, ανταποκρινόμαστε στο αίτημα μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail επιλέγοντας το σχετικό link (unsubscribe) που ενσωματώνεται σε κάθε επικοινωνία. Τέλος, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με τρόπο αντίθετο στη νομοθεσία.

Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες μας παρέχουν υπηρεσίες όπως για παράδειγμα μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να έχουν τα ίδια μέτρα προστασίας με αυτά που τηρεί η Επιχείρηση. Επίσης, η Επιχείρηση δύναται να αποκαλύψει στις αρμόδιες Αρχές προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αυτή κατέχει ή που είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου. Επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία καρτών και πληρωμών, τα οποία καταχωρείτε απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Alpha Bank ή στην Paypal.

Χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Έτσι, η επεξεργασία τους θα διαρκέσει για όσο χρόνο διατηρείτε ενεργό λογαριασμό στο site ή είστε συνδρομητής στο newsletter. Μετά τη διαγραφή σας, την οποία μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είμαστε νομικώς υποχρεωμένοι για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία καθώς και για την προάσπιση των εκ του νόμου δικαιωμάτων μας.

Cookies

To site χρησιμοποιεί cookies. Στη συγκεκριμένη πολιτική cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs, από κοινού «cookies». Με την πλοήγησή σας στο site, συμφωνείτε στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά αρχεία ή έγγραφά σας. Η χρήση των cookies επιτρέπει στο site να αναγνωρίσει τον χρήστη κάθε φορά που το επανεπισκέπτεται και να του προσφέρει πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την περιήγηση.
Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και τον browser ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία και αποθήκευσή τους. Ωστόσο, η αποτροπή δημιουργίας τους μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη πλήρη λειτουργία του site. Επίσης είναι δυνατόν να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies.
Τρίτοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Επιχείρησης σε ιστότοπους στο διαδίκτυο και να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του Χρήστη στο site. Η Επιχείρηση δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στο site για σκοπούς re-marketing. Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τέτοια χρήση των cookies από την Google στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@leonmaterials.gr.

Διάφορα

Η συγκατάθεσή σας στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποθηκεύεται από την Επιχείρηση και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου συγκατάθεση του Χρήστη.
Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο info@leonmaterials.gr. Η Επιχείρηση μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.
Οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και εσάς και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Πίσω στην κορυφή
Copyright © 2024 LEON Materials. All Rights Reserved
Designed & Developed by CANDEE 
with
envelopephone-handsetmap-markerclockcrossmenu